ผ้าคลุมป้องกันทิ้ง (ปลอดเชื้อ)

  • Disposable Protecting Coverall (Non-Sterile)

    ผ้าคลุมป้องกันทิ้ง (ปลอดเชื้อ)

    ชุดป้องกันแบบใช้แล้วทิ้งหรือที่เรียกว่าชุดป้องกันชุดป้องกันทางการแพทย์ชุดป้องกันแบบใช้แล้วทิ้งหรือชุดป้องกันไวรัส ชุดป้องกันทางการแพทย์หมายถึงชุดป้องกันที่ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล, บุคลากรสาธารณสุข, น้ำยาทำความสะอาด, ฯลฯ ) และผู้ที่เข้าสู่พื้นที่สุขภาพที่เฉพาะเจาะจง (เช่นผู้ป่วย, ผู้มาเยี่ยมโรงพยาบาล, บุคคลที่เข้าสู่พื้นที่ติดเชื้อ ฯลฯ ) . ชุดป้องกันทางการแพทย์มีการซึมผ่านของความชื้นที่ดีและอุปสรรคมี f ...