Coverall ที่ใช้แล้วทิ้ง (ฆ่าเชื้อ)

  • Disposable Protecting Coverall (Sterile)

    Coverall ที่ใช้แล้วทิ้ง (ฆ่าเชื้อ)

    ชุดป้องกันทางการแพทย์หรือที่เรียกว่าชุดป้องกันทางการแพทย์ชุดป้องกันแบบใช้แล้วทิ้งหรือชุดป้องกันไวรัส ชุดป้องกันทางการแพทย์หมายถึงชุดป้องกันที่ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์พยาบาล ฯลฯ ) และผู้ที่เข้าสู่พื้นที่สุขภาพที่เฉพาะเจาะจง (เช่นใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นไอซียูและสภาพปลอดเชื้อบุคคลที่เข้าสู่พื้นที่ติดเชื้อ ฯลฯ ) ชุดป้องกันทางการแพทย์มีการซึมผ่านของความชื้นที่ดีและสิ่งกีดขวางมีฟังก์ชั่นการต่อต้านการแทรกซึม ...