ชุดผ่าตัดทิ้ง

  • Disposable Medical Surgical Gowns (Sterile)

    ชุดผ่าตัดแพทย์ทิ้ง (ปลอดเชื้อ)

    เสื้อคลุมผ่าตัดแบบใช้แล้วทิ้งเป็นรายการที่สำคัญของชุดป้องกันที่เหมาะสำหรับห้องผ่าตัด, คลินิกการแพทย์, หอผู้ป่วยในโรงพยาบาล, ห้องตรวจ, ห้องปฏิบัติการ, ห้อง ICU และ CDC สำหรับการแยกเชื้อไวรัสที่สำคัญ มีชุดผ่าตัดแบบใช้แล้วทิ้งจำนวนมากที่ทำจาก SMS ซึ่งจะช่วยปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในสถานการณ์ที่มีความกังวลเกี่ยวกับการสัมผัส ในอาชีพด้านการดูแลสุขภาพชุดผ่าตัดแบบใช้ครั้งเดียวมีบทบาทสำคัญในการรักษาโรค asepsis โดยลดจำนวนผู้ป่วย ...